Close

Po smrti knížete Vratislava vládla jeho manželka Drahomíra. Když jejich syn Václav dospěl, odmítla mu předat moc.  Vypukly boje, ve kterých prohrála a musela opustit zemi. Nový kníže nejprve vládl silou, a dokonce potlačil několik pohanských povstání. Poté, co byli uneseni jeho manželka a syn Zbraslav, se změnil v hluboce věřícího člověka, který se snaží o klid a mír.  Bez boje se poddal východofranskému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, který se svým vojskem oblehl Prahu, a začal mu odvádět daň.

 

Někteří čeští válečníci to nelibě nesou, dožadují se starých časů a sdružují se kolem Václavova bratra Boleslava. Pro jiné však věrnost knížeti trvá až do jejich smrti. Mezi oběma skupinami narůstá napětí. Každá z nich si vytváří vlastní mocenské centrum. Václav zlepšil opevnění starodávného hradiště Budeč a obsadil jej elitními bojovníky najatými v cizích zemích.  Boleslav dostavěl nový hrad, který nese jeho jméno.

 

Muži z obou táborů se připravují na ozbrojené střetnutí, ke kterému podle nich musí dříve nebo později dojít.

Nejsou však jediní.

 

Fiktivní příběh, který se opírá o nejnovější archeologické nálezy a málo známé pasáže starých legend a kronik (uvedených ve druhé části knihy).

                              

AUTOR

Miroslav Houška

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. O historii se zajímá již od dětství. Je spoluautorem knihy Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845, která zaujala čtenáře zcela novým pohledem na české dějiny v 9. století a teoriemi o tom, kdo ve skutečnosti byla první česká knížata.

Naleznete nás také zde: